The Pink Stuff Toilet Cleaner Gel -


Pris:
Salgspris49,00 kr

Beskrivelse

Toalett Cleaner Gel 750 ml - 

Nok et fantastisk rengjøringsmiddel fra The Pink Stuff!

Her er 750 ml gel med The Pink Stuff Toilet Cleaner, som sørger for at ditt toalett blir skinnende rent.  Gi skålen en lett sprut med velduftende Gel, bruk børsten og spyl bort og toalettet er rent og den friske duften fyller badet med en behagelig aroma.

Den rosa rense gelen fester seg til toalettskålen og fjerner kalk ved regelmessig bruk.  (3ganger pr uke) La gelen virke over natten med toalettsetet oppslått ved kalkavleiringer. Oversikt over bestanddeler,  besøk: www.dpi.uk.net

Den tykke rengjøringsgelen dreper 99,9% av bakterier.

The Pink Stuff Toilet Cleaner:
Advarsel! Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser(klor). Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppevares utilgjengelig for barn. Ved Hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker, vernebriller og ansiktsskjerm. Ved Svelging: Skyll munnen. Ikke fremkall brekning. Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

 

Se også

Recently viewed